Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony


Soli Deo!

Gdziekolwiek jestem, Jesteś Ty, Jestem, Który Jestem

Gdziekolwiek jesteś, Jest Jestem, Który Jestem

Gdziekolwiek jesteśmy, Jest Jestem, Który Jestem

Gdziekolwiek jesteście, Jest Jestem, Który Jestem

Gdziekolwiek byłem,  Jest Jestem, Który Jestem

Gdziekolwiek będę, Jest Jestem, Który Jestem

Gdziekolwiek mnie nie ma, nie było i nie będzie,

Jest Jestem, Który Jestem

Jest tak dlatego, że tylko 

Jestem, Który Jestem, rzeczywiście Jest

Mnie rzeczywiście nie ma

Jestem tylko w Nim,

im bardziej moje ja znika

Wherever I am, there He Is = You Are

Wherever you are, there He Is

Wherever we are, there He Is

Wherever they are, there He Is

Whenever I was, there He Is

Whenever I will be, there He Is

Whenever I was not, there He Is

It is cause He really Is, I am really not 

I am in Him as far as myself vanishes

a teraz prozą

Od ogółu do szczegółu: dedukcyjnie

View original post 211 słów więcej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Co Kościół może dać młodym?


Soli Deo!

Oferta Kościoła dla młodych? Nie! Przecież Kościół nie jest galerią handlową i darmo daje. Zatem:

Co Kościół może dać młodym?

Wszystko. Taka od razu odpowiedź ciśnie mi się na usta. Wszystko. Kościół może dać młodym (i starym) Wszystko To, co Jest. Kościół, mistyczne Ciało Chrystusa, młodym dać może dokładnie to samo, co dawał ludziom Jezus. Dawał im siebie, pokazując, że „ja i Ojciec jedno jesteśmy”. Mówiąc „Ja Jestem” czyli stawiając siebie na równi z Jahwe, co dla faryzeuszy było bluźnierstwem, za które posłali go na krzyż. Kościół może dać ludziom Boga. Boga samego, Boga Żywego, Boga w Trójcy Jedynego. Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Może dać młodym Kościół: Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się…

View original post 646 słów więcej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz